DWTaxaties garandeert een onafhankelijk en gedetailleerd rapport volgens het model opgesteld door het Centraal Hypothecair Fonds.
DWTaxaties is ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Als u een taxatie nodig heeft voor het verkrijgen van een hypotheek zal in de meeste gevallen door de geldverstrekker gevraagd worden naar een gevalideerd taxatierapport. Deze dient opgesteld te worden door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI)of door de Taxateursunie. Het betreft een veel uitgebreider rapport met vergelijkingen van soortgelijk verkochte woningen.

Waarvoor heeft u een taxatierapport nodig?

Er zijn meerdere situaties denkbaar waarvoor u een taxatierapport nodig heeft.

Taxatie huis voor uw hypotheek of het oversluiten van uw hypotheek (ook met NHG).

Voor het afsluiten van een hypotheek bij aankoop of bij het oversluiten van een hypotheek zal de geldverstrekker om een taxatierapport vragen.

Taxatie huis voor een lagere hypotheekrente

Zit er overwaarde in uw woning of in uw appartement? Als u dit bij de hypotheekverstrekker aantoont met een taxatierapport is de kans groot dat u in een lagere risicoklasse uitkomt en uw hypotheekrente naar beneden gaat. Een besparing die behoorlijk kan oplopen.                       

De kosten voor deze renteverlaging, bestaande uit advies- en administratiekosten evenals de taxatiekosten, zijn aftrekbaar.

Taxatie huis voor aankoop

Het is verstandig om uw woning of appartement te laten taxeren voor een aankoop zodat u weet wat de woning waard is en wat u ervoor kunt betalen.

Taxatie huis voor verkoop

Ook is het van belang om uw woning of appartement te laten taxeren voordat u de woning te koop zet zodat u zeker weet dat de juiste prijs wordt betaald. 

Taxatie huis bij scheiding

Bij een boedelscheiding dient de woning te worden getaxeerd om een onderlinge discussie te voorkomen omtrent de waarde van de woning. Ook als één van beiden in de woning wil blijven wonen zal er een taxatierapport nodig zijn. In dat geval neemt degene die in de woning blijft de hypotheek over en wilt de bank graag de waarde van de woning weten.

Taxatie huis voor erfbelasting

Voor de afwikkeling van een nalatenschap en voor het vaststellen van de hoogte van de erfbelasting is een taxatie van belang. Het taxatierapport is dan vereist om discussie te voorkomen met de belastingdienst of om discussie te voorkomen met de overige erfgenamen.

De taxatiekosten zijn fiscaal aftrekbaar.

In de meeste gevallen (vraag dit altijd op voorhand na bij uw geldverstrekker) is het nodig dat u een NWWI taxatie aanlevert.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...